Bali Life: misja walki z ubóstwem w Indonezji

Sewickley, Pensylwania – Indonezja to kraj pełen różnorodnych kultur i naturalnego piękna. Jednak pod zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i żywymi tradycjami kryje się znacząca walka z biedą. W tym rozległym kraju może poszczycić się populacją przekraczającą 274 miliony, co czyni go czwartym pod względem liczby ludności krajem na świecie. Około 9,5%, czyli 26 milionów osób Walcz z surową rzeczywistością ubóstwa. Złożona sieć wyzwań związanych z ubóstwem w Indonezji, ujawniona na podstawie przekonujących danych, jest głęboko powiązana z nierównością gospodarczą i nierównym rozwojem.

Warto zauważyć, że pomimo statusu Indonezji jako wschodzącej gospodarki światowej, znaczna część jej populacji Wciąż borykamy się z ograniczonym dostępem do podstawowych potrzeb. Wysiłki kraju mające na celu walkę z tym głęboko zakorzenionym problemem są często utrudniane przez szereg przeszkód, w tym izolację geograficzną, odmienną infrastrukturę i dysproporcje gospodarcze.

Fundacja Bali Life

Fundacja Bali Life wspomina moment, w którym Siska i Brad spotkali 9-letniego balijskiego chłopca spacerującego bezlitosnymi ulicami Kuty. To spotkanie ostatecznie wzbudziło w nich chęć dokonania głębokich zmian w życiu indonezyjskich dzieci i sierot. Jest to inspiracja zrodzona z serdecznego połączenia, aby zaszczepić nadzieję tam, gdzie jej brakuje i dotrzeć do bezbronnych.

W wywiadzie dla projektu Borgen dyrektor Bali Life, Piter Panjaitan, tak opisał przeżycia pary: „Chociaż nie mogli zabrać chłopca ze względu na ówczesną sytuację, to doświadczenie zmotywowało ich do zapewnienia mu bezpieczeństwa. Raj dla tych dzieci”. Ta niezachwiana determinacja doprowadziła do założenia w 2006 roku Domu Dziecka Bali Life, wspieranego przez współczującego biznesmena, który podzielał ich wizję. Podróż była motywowana dążeniem do zapewnienia nadziei, godności i celu.

Główne programy Fundacji Pali Life

  • Dom Dziecka: Zapewnia schronienie, edukację, zdrowie i poradnictwo osieroconym i porzuconym dzieciom, dając im szansę na rozwój.
  • Centrum dla Dzieci Ulicy: Wzmacniając pozycję dzieci ulicy i rodzin poprzez możliwości edukacji i zatrudnienia, ośrodek ten zapewnia edukację pozaformalną i szkolenie zawodowe.
  • Program Pomocy Katastrofom: W odpowiedzi na pilne potrzeby społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi Fundacja zapewnia dostęp do podstawowych dóbr, takich jak żywność, schronienie i środki medyczne.
  • Centrum Społeczności Chuung: Koncentrując się na edukacji, wzmacnianiu pozycji i wsparciu medycznym, inicjatywa ta przerywa cykl dotyczący dzieci i rodzin na obszarach marginalizowanych.
  • Wzmocnienie pozycji społeczności: Zapewniając edukację i niezbędne towary społecznościom lokalnym, fundacja była filarem wsparcia podczas kryzysów, takich jak erupcja góry Agung czy trzęsienie ziemi na Lombok. i pandemię Covid-19.
READ  Google Pixel 6a: Gdzie zamówić w przedsprzedaży w USA

Promowanie zmian

Transformacyjna misja Fundacji Poly Life napędzana jest potężnym połączeniem edukacji, wiary, godności i celu. Filary te przeplatają się, tworząc całościowe ramy umożliwiające wprowadzanie pozytywnych zmian i poprawę życia.

W opiekuńczym uścisku miłości edukacja jest kluczem do przerwania kręgu ubóstwa, dając jednostkom narzędzia do kształtowania swojego losu. Dom Dziecka jest przykładem tego zaangażowania, zapewniając nie tylko schronienie, ale także edukację i opiekę zdrowotną osieroconym, porzuconym i bezbronnym dzieciom. Edukacja wykracza poza tradycyjne ściany klas i obejmuje warsztaty i wciągające doświadczenia edukacyjne, które wyposażają młode umysły w umiejętności i wiedzę potrzebne do rozwoju.

Centralnym elementem etosu Fundacji Bali Life jest obietnica „Zaufania, godności i celu”. Poprzez Dom Dziecka Fundacja tworzy środowisko, w którym dzieci mogą stać się samodzielnymi i aktywnymi współpracownikami swoich społeczności. Pielęgnując ich dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i duchowe, fundacja sprzyja poczuciu godności, które wykracza poza przeciwności losu. To wzmocnienie jest powiązane z rozwijaniem celu – głębszym zrozumieniem, że każda osoba ma wyjątkową rolę do odegrania w tworzeniu lepszego świata.

Centrum Street Kids uosabia zaangażowanie fundacji we wzmacnianie pozycji poprzez edukację. Zapewniając pozaformalne kształcenie i szkolenie zawodowe, ośrodek pomaga dzieciom ulicy uciec od trudnych warunków i wyobrazić sobie przyszłość poza ulicami. To zaangażowanie w edukację odbija się echem w Centrum Społeczności Chuung, gdzie edukacja staje się latarnią nadziei dla rodzin żyjących pośród przeciwności losu.

Promowanie zmian to nie tylko misja Fundacji Poly Life; To jest sposób życia. Edukacja, wiara, godność i cel łączą się, tworząc potężną siłę, która popycha życie do przodu. Zaprasza wszystkich do połączenia rąk w tej przemieniającej podróży, aby promować zmianę jednego serca, jednego umysłu i jednego życia na raz, kładąc jednocześnie podwaliny pod lepszą przyszłość.

Fundacja Przyszłość Bali Life

Fundacja Bali Life Przegląd Wiąże się to z trwałą zmianą w życiu ludzi, których dotyka. Aspiracje dyrektora Petera Panzeidena, by w ciągu dziesięciu lat wykształcić 10 000 dzieci, odzwierciedlają niezachwiane zaangażowanie w zapewnianie nadziei, godności i celu. Fundacja ta zaprasza wszystkich do połączenia rąk. ,

READ  Ponura prognoza Netflix niszczy większość infekcji giełdowych

– Elżbieta Waters
Zdjęcie: Flickr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *