Indonezja oczekuje na uwagi kandydatów na wiceprzewodniczących w sprawie HWC

Para prezydent i wiceprezydent Indonezji, obecnie próbująca zdobyć serca i umysły większości Indonezyjczyków, staje przed wyzwaniem rozwiązania konfliktów między ludźmi a dziką przyrodą w kraju.

Konflikty między ludźmi a dziką przyrodą (HWC) wymagają od nich umiejętności znalezienia odpowiednich rozwiązań, ponieważ konflikty spowodowały straty ludzkie i materialne oraz śmierć wielu zagrożonych zwierząt na dotkniętych obszarach.

Zjawiska związane z HWC są ściśle powiązane ze zniszczonym stanem naturalnego siedliska dzikich zwierząt. Kwestia ta jest zatem bardzo istotna w kontekście debaty kandydatów na wiceprezydenta 21 stycznia 2024 r.

W drugiej rundzie dyskusji skupią się na zrównoważonym rozwoju, zasobach naturalnych, środowisku, energii, żywności, społecznościach i wioskach prawa zwyczajowego.

HWC często występują na obszarach takich jak prowincje Riau, Sumatra Północna i Aceh.

W Acehu Indonezyjskie Forum na rzecz Środowiska (WALHI) odnotowało 113 incydentów związanych z HWC w latach 2019–2023, w tym 33 z udziałem słoni sumatrzańskich.

Jak wynika z oświadczenia szefa oddziału Walhi-Ache Ahmada Shaliha opublikowanego na stronie internetowej grupy zajmującej się ochroną przyrody, cytowanego w niedzielę przez ANTARA, w wyniku starć zginęły 22 słonie sumatrzańskie.

Tymczasem badanie przeprowadzone przez Indirę Nurul Gomarię (2018) ujawniło, że konflikty między ludźmi a słoniami w Acehu są podsycane przez wylesianie, pomimo ważnej roli ssaków w ochronie lasu i jego ekosystemu.

W latach 2012–2017 Agencja Ochrony Zasobów Naturalnych Aceh (BKSDA) podała, że ​​zginęło 68 słoni, zatem oczekuje się, że liczba zgonów słoni do lat 2019–2023 wzrośnie (Comaria, 2018).

Pięćdziesięciu pięciu z nich zmarło w wyniku HWC. Agencja zgłosiła również ofiary w ludziach w wyniku konfliktów człowiek-słoń.

Komaria ujawnił w swoim artykule naukowym opublikowanym przez Indonezyjski Instytut Zasobów Światowych (WRI) (2018) agencja odnotowała, że ​​w latach 2012–2017 11 osób zostało rannych, a 8 zginęło.

READ  Klucz łagodzenia skutków katastrof w celu zmniejszenia ofiar: Minister

Śmierć Bt

W tym roku strażnik z wioski Lyupu w podokręgu Keumbang w dystrykcie BT 26 listopada padł ofiarą zbuntowanego słonia, gdy próbował wypędzić stado dzikich słoni z pól uprawnych lokalnych mieszkańców.

Norman Bin Gut, który był hospitalizowany od dnia, w którym rozwścieczony ssak rzucił go na ziemię, gdy próbował wypędzić dzikie słonie z powrotem do wiejskiego lasu, zmarł 8 grudnia.

Stada dzikich słoni sumatrzańskich często widuje się wędrujące po obszarach mieszkalnych w wielu częściach Acehu.

Na przykład w grudniu 2023 r. stado 25 dzikich słoni zawędrowało na zaludniony obszar w dystrykcie Benar Meria.

Wraz z lokalnymi mieszkańcami członkowie Centralnego Komitetu Ochrony Flory i Fauny Aceh (TPFF) trzymali ich z dala od obszarów mieszkalnych. Zawieźli ich z powrotem do chronionego obszaru leśnego Jenangan.

Muzułmanin, koordynator TPFF Karang Amber-Bergang, powiedział, że chroniony obszar leśny należy do Sumatrzańskiego Korytarza Słoni, który obejmuje dystrykty Central Aceh, Benar Meria, Briun i Pt Jaya.

Dzikie słonie sumatrzańskie uszkodziły domy mieszkańców i sklepy z żywnością. W rezultacie ponieśli nie tylko straty materialne – mówi Muslim.

Ponadto wiele razy widzieli dzikie słonie wędrujące po ich obszarach mieszkalnych i żyli w strachu.

Muslim zauważył również, że konflikty między ludźmi a słoniami trwają od 2002 roku, ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja pogorszyła się z powodu szkód w siedliskach słoni sumatrzańskich.

Na przykład przyznanie prawa do gospodarstwa rolnego (HGU) wielu podmiotom w dystrykcie Bireuen w prowincji Aceh przyczyniło się do takich szkód. Z tego powodu dzikie słonie wędrują w poszukiwaniu pożywienia.

„Jestem rolnikiem zależnym od lasów, więc wiem, gdzie są korytarze dla słoni” – powiedział Muslim.

W związku z oddaniem przez Priun praw do upraw kilku stronom dystrykt utracił siedliska słoni. To skłania stada słoni do przenoszenia się do centralnych dystryktów Aceh i Penar Meria – stwierdził.

READ  N. 6 zgonów zgłoszono po stwierdzeniu wybuchu COVID-19 w Korei

Aby zakończyć trwający konflikt człowiek-słoń, podkreślił znaczenie utworzenia niezbędnego obszaru ekologicznego lub dużego parku leśnego o powierzchni 10 tysięcy hektarów w centralnych dystryktach Aceh, Bener Meria i Bairuyan.

Powiązane wiadomości: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiska w budowie infrastruktury publicznej

W poniedziałek (4 grudnia 2023 r.) TPFF wraz z mieszkańcami Benar Meriah zawróciło 25 dzikich słoni, które weszły na teren osiedli komunalnych, do ich siedlisk w Benar Meriah. (ANTARA/HO/Dok TPFF)

Wylesianie i ucisk

Wylesianie faktycznie przyczyniło się do zniszczenia naturalnego siedliska dzikich słoni sumatrzańskich w Acehu.

Należy jednak również zająć się wieloma czynnikami zagrażającymi obecnej i przyszłej egzystencji dzikich słoni sumatrzańskich, takimi jak rosnąca populacja ludzka, zmiana klimatu i użytkowania gruntów, kłusownictwo na słonie i handel kością słoniową.

Badania przeprowadzone przez Mukekę, Ogutu, Kangę i Roskaft (2019) pokazują, w jaki sposób użytkowanie gruntów i zmiany klimatyczne przyczyniają się do HWC.

Argumentowali, że konflikty występują z większą intensywnością, gdy panuje dotkliwa susza i gdy ludzie, zwierzęta gospodarskie i dzikie zwierzęta dzielą podobny krajobraz.

Wreszcie, co nie mniej ważne, ciągłe zwalczanie przez policję w Acehu handlarzy kością słoniową jest niezbędne, aby zniechęcić innych do popełniania przestępstwa.

27 sierpnia 2021 r. policjanci w dystrykcie Aceh Jaya aresztowali 11 osób w związku z zabiciem pięciu słoni sumatrzańskich i handlem ich kłami w 2020 r.

Policja zidentyfikowała podejrzanych jako HD (39), LH (43), HI (46), SP (62), MR (32), ZB (25), MA (38), ST (49) i AM (61) ).widziałem

Dochodzenie policyjne ujawniło, że IF (46) i MN (68) pomogły im w sprzedaży kłów słoni po zabiciu pięciu słoni w wiosce Thuvi Priya w podokręgu Pasi Raya w 2020 r.

Obrońcy i obywatele Indonezji z niecierpliwością czekają na to, jak każda para prezydencka i wiceprezydentów rozwiąże problemy związane z HWC w Acehu i innych częściach kraju.

Powiązane wiadomości: TPFF pomaga trzymać stada słoni z dala od dzielnic mieszkalnych Aceh

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *