Zaangażowanie UE w globalną współpracę w zakresie wody podczas 10. Światowego Forum Wody

W dniach 18–25 maja UE będzie odgrywać wiodącą rolę podczas 10. Światowego Forum Wody na Bali w Indonezji, skupiającego się na temacie „Woda dla wspólnego dobrobytu”. Platforma stanowi dla UE ważną platformę umożliwiającą przyspieszenie globalnych działań w odpowiedzi na coraz bardziej naglący kryzys wodny spowodowany nadmiernym popytem, ​​złym zarządzaniem, zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i zanieczyszczeniem.

Jako część Zielony Tydzień UEOpublikowane przez Komisję Europejską Kampania #WaterWiseEU, co stanowi znaczący krok w promowaniu innowacyjnych podejść do gospodarki wodnej. Na Forum swój udział ogłosi Unia Europejska Wyzwanie związane ze słodką wodąZobowiązanie do przywrócenia stanu zdegradowanych rzek i terenów podmokłych do roku 2030. Ponadto UE będzie promować globalną współpracę w zakresie wody, uruchamiając inicjatywę pilotażową obejmującą sieć międzynarodowych systemów dorzeczy w celu wzmocnienia systemów dorzeczy na całym świecie.

Na forum UE z dumą zaprezentuje swoje badania i innowacje, w szczególności w ramach współfinansowanych partnerstw UE. Woda 4 Wszystko W dedykowanym pawilonie program Horizon Europe przywraca naszą misję Ocean & Water. Udział ten podkreśla niezachwiane zaangażowanie UE na rzecz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na cel zrównoważonego rozwoju nr 6, który ma na celu zapewnienie wszystkim dostępu do wody i urządzeń sanitarnych oraz zrównoważonej gospodarki nimi do 2030 r. Program działań w zakresie wody i zobowiązania do promowania współpracy w zakresie wody jako potężnego narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo, stabilność, dobrobyt i pokój.

Podczas Światowego Forum Wodnego, które co trzy lata gromadzi międzynarodowe zainteresowane strony z sektora wodnego, UE zademonstruje swoje wsparcie dla rozwoju systemów informacji o wodzie jako podstawowych narzędzi zarządzania zasobami wodnymi i podejmowania decyzji o charakterze strategicznym.

„UE wyraża uznanie dla Indonezji za organizację 10. Światowego Forum Wody – ważnego międzynarodowego wydarzenia omawiającego globalne problemy związane z wodą. UE postrzega współpracę w zakresie wody jako wektor zapewniający pokój, bezpieczeństwo i stabilność regionalną. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi pomaga wzmocnić współpracę międzysektorową z naszymi partnerzy UE dysponuje bogatym doświadczeniem i narzędziami. Zamierza dobrze wykorzystać międzynarodową sieć organizacji dorzeczy, posiadającą sieć wymian technicznych i organizacyjnych pomiędzy instytucjami dorzecza. Inicjatywa ta wpisuje się w szersze podejście do wdrożenia globalnej bramy” – ambasador UE w Indonezji Denisa Saibi’egoTo zostało powiedziane.

READ  Ryzyko pożaru wzrasta, gdy pożary McKinney rozprzestrzeniają się w północnej Kalifornii

Komisja Europejska będzie odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu na Forum tematu „Dostawa i popyt na zdrową wodę” w ramach podtematu „Bezpieczeństwo i dobrobyt wody”. Deklaracja Rady Ministrów zostanie przyjęta 20 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *