What role did the US play in the decision to grant Vietnam 'market economy’ status? – Ambassador

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *