Poprawa wydajności wiceprezesów w organizacjach publicznych wolnych od informacji

JAKARTA (Andara) – Wiceprzewodniczący Maruf Amin nalegał, aby Centralna Komisja Informacyjna (KIP) promowała organizacje publiczne, które nie są klasyfikowane jako sygnaliści, szczególnie w kontekście przejrzystości informacji.

„Mam nadzieję, że KIP będzie w dalszym ciągu zachęcać organizacje publiczne, którym nadal brakuje informacji, do poprawy swoich wyników” – powiedział Amin w swoim przemówieniu podczas ceremonii wręczenia nagród za otwartość informacji publicznej 2023 w Dżakarcie we wtorek.

Wiceprezydent zauważył, że liczba organów publicznych spadła do 147 z 303 w 2018 r.

W związku z tym wzrosła również liczba organów publicznych sklasyfikowanych jako podmioty odpowiedzialne za jakość informacji z 15 w 2018 r. do 139 obecnie.

Powiązane wiadomości: Przejrzystość informacji publicznych Kształt troski o naród: Minister

Zaapelował o pomoc instytucjonalną, zwłaszcza w celu zachęcenia do tworzenia KIP na szczeblu powiatowym i miejskim, których liczba jest wciąż ograniczona, aby organizacje publiczne w regionach mogły również poprawić swoje działanie w zakresie otwartości informacji publicznej.

Między obywatelami a organizacjami publicznymi wciąż toczą się spory dotyczące informacji publicznej, podsycane m.in. przez nieporozumienia co do tego, jakie informacje są jawne, a jakie powinny być wykluczone na mocy prawa.

Ocenił, że warunek ten wskazuje na potrzebę wzmocnienia świadomości społeczeństwa w zakresie otwartości informacji publicznej, a także podniesienia efektywności i jakości usług informacji publicznej poprzez certyfikację osób zarządzających informacjami i dokumentami w organizacjach publicznych.

„Mamy nadzieję zmniejszyć liczbę skarg i konfliktów w zakresie informacji publicznej poprzez zapewnienie jasnych i zadowalających usług w zakresie informacji publicznej” – zauważył wiceprezydent.

Powiązane aktualności: Wskaźnik otwartości informacji publicznej wzrośnie w 2022 r.: KIP

Powiązane wiadomości: Instytucje publiczne powinny być otwarte na krytykę: wiceprzewodniczący Amin

Przetłumaczone przez: Ranga Pandu, Raga Adji
Redaktor: Uni Arisanti Sinaga
Prawa autorskie © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *