Osiągnięcie rządowego planu zatrudnienia 2024 jest ważne: minister

Na realizację celów wpływ będzie miała realizacja rozwoju na poziomie regionalnym oraz współpraca organizacji pozarządowych.

JAKARTA (ANTARA) – Minister Planowania Rozwoju Narodowego Suharzo Monorfa podkreślił znaczenie osiągnięcia celów określonych w Rządowym Planie Pracy na 2024 r. (RKP).

„Na osiągnięcie celów wpływ będzie miała realizacja rozwoju na szczeblu regionalnym oraz współpraca organizacji pozarządowych” – powiedział tu we wtorek.

Na forum Narodowego Planu Rozwoju 2023 (Muzrenbangnas) skomentował przygotowanie wstępnego projektu RKP 2024 i Narodowego Długookresowego Planu Rozwoju (RPJPN) na lata 2025-2045 oraz prognozy ludności na lata 2020-2050.

Minister powiedział, że dokumenty zostały opracowane przy użyciu mechanizmu izby rozliczeniowej – organizując forum do rozwiązywania problemów z udziałem odpowiednich interesariuszy, tak aby projekty rozwojowe w pełni przynosiły korzyści społeczności.

Kilku interesariuszy było zaangażowanych w przygotowanie RKP na 2024 r. za pośrednictwem forów konsultacji społecznych, spotkań dotyczących technicznej koordynacji planowania rozwoju i forów planowania rozwoju prowincji.

„Po wdrożeniu Musrenbangnas odbędą się wstępne rozmowy z DPR RI (Indonezyjska Izba Reprezentantów)” – powiedział minister.

Dodał, że Rozporządzenie Prezydenta w sprawie RKP 2024 zostanie wydane w późniejszym terminie i posłuży jako podstawa do przygotowania Bilansu Finansowego i Planu Budżetu Państwa na 2024 rok (RAPBN).

Tematem RKP 2024 jest „Przyspieszenie sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej transformacji gospodarczej”.

We wstępnym projekcie RKP na 2024 r. wyznaczono kilka celów dotyczących wzrostu, w tym wzrost gospodarczy na poziomie 5,3–5,7 proc., stopę ubóstwa na poziomie 6,5–7,5 proc., stopę bezrobocia otwartego na poziomie 5,0–5,7 proc. oraz współczynnik Giniego na poziomie 0,374–0,377 punktu.

Dodatkowo inne wyznaczone cele obejmują Wskaźnik Rozwoju Społecznego na poziomie 73,99–74,02 pkt, redukcję emisji gazów cieplarnianych o 27,27 proc., przelicznik rybaków na poziomie 107–110 pkt oraz przelicznik rolników na poziomie 105–108 pkt.

READ  Jokowi spotyka się w Tokio z premierem Japonii Fumio Kishidą

Cele te są realizowane poprzez osiem kierunków polityki, w tym zmniejszenie stopy ubóstwa i eliminację skrajnego ubóstwa, poprawę jakości edukacji i usług zdrowotnych, ożywienie przemysłu i wzmocnienie badań stosowanych oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kierunki obejmują rozwój niskoemisyjny i transformację energetyczną, rozwój podstawowej infrastruktury i łączności, przyspieszenie rozwoju przyszłej stolicy Indonezji, Nusantary (IKN) oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2024 roku.

Powiązane wiadomości: Przewiduje się, że populacja Indonezji osiągnie 324 miliony w 2045 roku: Papenas
Powiązane wiadomości: Papenus rozważa trzy główne kwestie w rozwoju narodowym

Przetłumaczone przez: Bagir Wings, Yu Liman
Autor: Rahmat Nasushan
Copyright © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *