Indonezyjski Kościół katolicki wyznacza nowe możliwości zaangażowania młodzieży

Krajowe Zgromadzenie Plenarne Indonezyjskiej Komisji ds. Młodzieży (Komkep), które zebrało się w czerwcu, nakreśliło szereg innowacyjnych strategii mających na celu pogłębienie zaangażowania Kościoła katolickiego w młodzież.

Za pośrednictwem Lygas News

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Konferencji Biskupów Indonezji (KWI) w Dżakarcie, zatytułowanemu „Przyjmijcie i rozwijajcie młodych katolików na rzecz Kościoła wirusowego i żywotnego”, uczestniczyli przedstawiciele 37 diecezjalnych komisji młodzieżowych, w sumie 63 uczestników.

Czerpiąc inspirację z adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Chrystus żywy”, skupia swoje dyskusje wokół dwóch kluczowych działań na rzecz doskonałości: obejmować i wzrastać. Celem Komisji ds. Młodzieży jest rozwój Kościoła, który jest „istotny”, pozytywnie wpływający na społeczeństwo i dynamicznie szerzy „wirusowe” przesłanie chrześcijańskie.

Omawiane strategie obejmują poprawę opieki duszpasterskiej i tworzenie bardziej włączającego środowiska, które odpowiada na praktyczne i duchowe potrzeby młodych katolików. W pełni docenia sukcesy niedawnych inicjatyw, takich jak udział w III Dniach Młodzieży w Indonezji w Palembang i Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r., które przyczyniły się do odświeżenia podejścia do Ministerstwa Młodzieży.

Panel dostrzegł także aktualne wyzwania, takie jak problemy ze zdrowiem psychicznym, niedobory miejsc pracy po pandemii, obawy dotyczące środowiska i wszechobecny wpływ technologii cyfrowej na młodych ludzi. Delegaci zgodzili się, że wyzwania te wymagają odnowionego zaangażowania w zaangażowanie Ducha Świętego w kierowanie wysiłkami Kościoła na rzecz młodzieży.

Kluczowym rezultatem sesji plenarnej było wezwanie towarzyszy młodych katolików do tworzenia środowisk, w których młodzi ludzie czują się naprawdę zaangażowani i cenieni, oraz do wykazania ducha otwartości i współpracy. Obejmuje to stwarzanie młodym ludziom możliwości zaangażowania się i aktywności w działaniach kościoła i społeczności, zapewniając im przestrzeń do autentycznego wyrażania swojej wiary i obaw.

Podkreśla także znaczenie ciągłej samooceny wśród liderów i towarzyszy młodzieżowych, aby mieć pewność, że Kościół w dalszym ciągu reaguje na zmieniające się krajobrazy życia młodych ludzi. Szkolenia i zasoby będą skupiać się na wyposażeniu liderów w umiejętności umożliwiające skuteczne angażowanie się w media cyfrowe, propagowanie ochrony środowiska i kwestie zdrowia psychicznego, odzwierciedlając holistyczne podejście do duszpasterstwa młodzieży.

READ  McConnell wraca na Kapitol po pięciotygodniowej przerwie

Omówiono także strategie finansowania, kładąc nacisk na modele finansowania oparte na współpracy, angażujące różne organizacje kościelne i partnerów zewnętrznych w celu utrzymania i rozwijania programów skierowanych do młodzieży.

Uzupełnione mocnym potwierdzeniem misji Kościoła polegającej na wspieraniu tętniącej życiem, zaangażowanej i wspierającej wspólnoty dla wszystkich młodych katolików. Powtórzyła wezwanie papieża Franciszka, aby wiernie słuchać młodych ludzi, czyniąc ich centralnymi elementami misji Kościoła i wysiłków ewangelizacyjnych.

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany https://www.licas.news/. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane powielanie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *