Kształcenie nauczycieli jako mentorów intelektualnych

Starając się wzmacniać wartość i ducha edukacji w całym kraju, Fun School Movement (GSM) z dumą ogłasza „Ngaji Bendigan: Guru – Sung Intellectual Bendun Peradaban” (Badanie edukacyjne: Nauczyciele – Intelektualni przewodnicy cywilizacji) Wydarzenie odbyło się odbyło się 4 listopada 2023 r. w Daman Budaya w Yogyakarcie, w którym wzięło udział ponad 800 uczestników, w tym nauczyciele, przedstawiciele społeczeństwa i młodzieży. Nauczyciele z różnych prowincji, takich jak DIY, Jawa Środkowa, Jawa Wschodnia, Jawa Zachodnia, Banten i Kalimantan, uczestniczyli fizycznie i praktycznie.

Publiczność została powitana prezentacją wideo zatytułowaną „Labor Bendigan Indonesia” (indonezyjski raport o edukacji) przedstawiającą kryzys i nadzwyczajną sytuację w oświacie w Indonezji. Atmosferę wydarzenia zamienił w śmiech komediowo-satyryczny spektakl, który w humorystyczny sposób odzwierciedlił stan edukacji w Indonezji, a zwłaszcza obciążenie pracą administracyjną nauczycieli.

Głównym tematem wydarzenia było znaczenie roli nauczycieli w rozwoju cywilizacji. Muhammad Noor Rizal, założyciel ruchu Fun School i wykładowca na Wydziale Inżynierii UGM, wraz z Ester Nabitubulu, dziennikarką Kompass, szczegółowo przedstawili, w jaki sposób nauczyciele mogą stać się zbawicielami cywilizacji.

Jednym z głównych punktów wydarzenia był wykład Rizala na temat roli nauczycieli w budowaniu mentalności i kultury narodu. Opisuje wczesne powojenne zniszczenia w Japonii i to, jak w takich okolicznościach nauczyciele stali się ważnym elementem wymagającym ochrony. Rizal podkreślił, że w tamtym czasie skupiano się na rozwijaniu silnej kultury i sposobu myślenia, a nie na poszukiwaniu infrastruktury lub inżynierów.

Podczas wydarzenia Rizal zadawał publiczności dające do myślenia pytania. Podkreślił znaczące kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny i środowiskowy, kryzys nierówności i niesprawiedliwości, kryzys etyki, kryzys egzystencji ludzkiej i kryzys uczenia się. Rizal podkreśliła zmieniającą się rolę nauczycieli, którzy często są zajęci zadaniami administracyjnymi i wymogami programowymi, pomagając jednocześnie uczniom myśleć, czuć, zachowywać się i rozwijać adaptacyjne sposoby reagowania na wyzwania czasów.

Końcowe przesłanie Rizala było mocne: „Bycie nauczycielem oznacza upewnianie się, że każdy uczeń wierzy, że urodził się dla czegoś większego niż on sam. Rola nauczyciela wykracza poza nauczanie; Chodzi o bycie zbawicielem cywilizacji.”

READ  National Signature Day 2021: Ogłoszenia na żywo, ranking rekrutacji do futbolu uniwersyteckiego, początkowy okres podpisywania, zajęcia

Nauczyciele z różnych regionów, którzy są częścią społeczności GSM, zgromadzili się fizycznie i praktycznie, aby być świadkami tego wydarzenia. Niektórzy nauczyciele z Pontang we wschodnim Kalimantanie udali się do Yogyakarty, aby podzielić się informacjami i przyczynić się do zmian w edukacji w Indonezji.

Wydarzenie Ngkaji Pentidikan, które odbywa się na początku listopada, poprzedza Dzień Bohaterów Narodowych i Dzień Nauczyciela. Mamy nadzieję, że nauczyciele odnajdą radość w edukacji poprzez zaangażowanie intelektualne i emocjonalne.

Wkład wydarzenia w edukację w Indonezji będzie głównym punktem zwrotnym we wzmacnianiu roli nauczycieli jako intelektualnych przewodników cywilizacji.

Często Zadawane Pytania

Co to jest GSM?

GSM to skrót od Fun School Movement, którego celem jest ożywienie edukacji w Indonezji

Co jest głównym tematem wydarzenia?

Główny nacisk położono na znaczenie roli nauczycieli w rozwoju cywilizacji i ich zdolności do stawania się przewodnikami intelektualnymi.

Jakie kryzysy były poruszane podczas wydarzenia?

Wydarzenie uwypukliło kryzys klimatyczny i środowiskowy, kryzys nierówności i niesprawiedliwości, kryzys etyki, kryzys egzystencji ludzkiej i kryzys uczenia się.

Dlaczego rola nauczycieli jest ważna?

Nauczyciele wykraczają poza nauczanie; Odgrywają ważną rolę w kształtowaniu sposobu myślenia, zachowania i umiejętności adaptacyjnych uczniów i ostatecznie stają się wybawicielami cywilizacji.

Kto wziął udział w wydarzeniu?

W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 uczestników, w tym nauczyciele, społeczeństwo i młodzież z różnych prowincji Indonezji.

Co Rizal podkreślił w kwestii roli nauczycieli?

Rizal podkreśliła, że ​​nauczyciele powinni skupić się na budowaniu silnej kultury i sposobu myślenia uczniów, a nie tylko skupiać się na infrastrukturze i umiejętnościach technicznych.

Jaka była wiadomość Rizala?

Ostatnie przesłanie Rizala jest takie, że bycie nauczycielem polega na upewnianiu się, że każdy uczeń wierzy, że urodził się dla czegoś większego niż on sam, a bycie nauczycielem wykracza poza nauczanie; Chodzi o bycie zbawicielem cywilizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *