Indonezja wzywa do zacieśnienia więzi między ASEAN a regionem Indo-Pacyfiku

Dżakarta (Antara) – Minister spraw zagranicznych Indonezji Retno Marsudi wezwał w poniedziałek do zacieśnienia współpracy między ASEAN a krajami Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku w celu promowania pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku.

„Musimy współpracować, aby utrzymać pokój, stabilność i dobrobyt w regionie” – powiedział podczas podpisywania dwóch protokołów ustaleń (MoU) w Dżakarcie.

Protokoły ustaleń zostały podpisane przez Sekretariat ASEAN ze Stowarzyszeniem Obrzeża Oceanu Indyjskiego (IORA) i Forum Wysp Pacyfiku (PIF).

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w ramach cyklu wydarzeń związanych z 43. szczytem ASEAN, który odbędzie się w Dżakarcie w dniach 5–7 września 2023 r.

Marsudi powiedział, że kraje Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku stanowią integralną część regionu Indo-Pacyfiku, a rozwój sytuacji w regionie będzie miał wpływ na kraje ASEAN.

Zauważył, że podpisanie protokołów ustaleń jest ważnym krokiem w stronę wzmocnienia stosunków ASEAN z krajami Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.

„Musimy współpracować, aby region ten nie stał się areną rywalizacji między głównymi krajami” – podkreślił.

Powiązane wiadomości: Marsudi przedstawia aspekty podejścia ASEAN do kwestii bezpieczeństwa

Podkreślił także, że region nie powinien stać się terenem przedłużającego się konfliktu.

Zdaniem Marsudiego wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu będą mogły zostać podjęte jedynie wówczas, gdy wszystkie kraje w regionie przyjmą podobne wartości i zasady, będą promować współpracę, wykorzystywać perspektywę wzajemnie korzystną i zwiększać zaangażowanie.

Podkreślił fakt, że kraje regionu Indo-Pacyfiku stoją przed tymi samymi wyzwaniami i możliwościami.

Dlatego zachęca do jedności w przezwyciężaniu każdego z tych wyzwań.

„Pamiętaj, jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli jednak chcesz dojść daleko, idź razem. Uważam, że wszyscy powinniśmy iść daleko” – zauważył.

Marsudi stwierdziła, że ​​ASEAN oraz kraje Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku powinny promować konkretną współpracę podkreślającą wspólne interesy, takie jak gospodarka, gospodarka morska i zmiany klimatyczne.

READ  Główne firmy produkujące olej palmowy twierdzą, że unijne prawo dotyczące wylesiania nie wpłynie na eksport

„Dlatego współpracujemy nad wzmocnieniem odporności regionalnej i uczynieniem z naszego regionu centrum wzrostu” – potwierdził.

Powiązane wiadomości: Jokowi spotyka się z szefami Banku Światowego i MFW przed szczytem ASEAN
Powiązane wiadomości: ASEAN musi podjąć odważne decyzje, aby pójść dalej: indonezyjski FM

Przetłumaczone przez: Katriana, Resinda Sulistyanthari
Autor: Anton Santoso
Prawa autorskie © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *