Indonezja, Szwajcaria zacieśniają współpracę w zakresie zasobów ludzkich

W mapie drogowej chcemy promować współpracę trójstronną między rządami Indonezji i Szwajcarii, podmiotami biznesowymi i związkami zawodowymi.

Dżakarta (Antara) – Indonezyjskie Ministerstwo Manpower i Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych zmieniły protokół ustaleń w sprawie pracy i zatrudnienia (MoU), aby zacieśnić współpracę między obydwoma krajami.

Dokument podpisali Anwar Sanusi, sekretarz generalny indonezyjskiego ministerstwa ds. siły roboczej oraz Boris Zurcher, szef dyrekcji ds. pracy szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO).

„Uzgodniliśmy zmianę protokołu ustaleń, aby oba kraje mogły wdrożyć proponowane środki w odpowiedzi na globalne zmiany i dynamikę w sektorze pracy”, powiedział Sanusi w oświadczeniu otrzymanym tutaj w piątek.

Dodał, że rewizja protokołu ustaleń obejmuje współpracę trójstronną i ewentualną współpracę dwustronną przy różnych projektach z mapy drogowej współpracy obu krajów na lata 2023-2024.

„Na mapie drogowej chcemy promować trójstronną współpracę między rządami Indonezji i Szwajcarii, podmiotami biznesowymi i związkami zawodowymi” – dodał indonezyjski urzędnik po wzięciu udziału w trzecim spotkaniu wspólnej grupy roboczej Indonezji i Szwajcarii.

Powiedział, że rządy Indonezji i Szwajcarii w poprawkach do protokołu ustaleń wyznaczyły trzy priorytety: dialog społeczny, produktywność i godna praca oraz współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego.

Jeśli chodzi o dialog społeczny, oba rządy zgodziły się na zwiększenie roli związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców, zwanych partnerami społecznymi, w formułowaniu polityki pracy, organizacji i reprezentacji.

Ponadto rządy zgodziły się na zwiększenie możliwości i zdolności tych partnerów społecznych do negocjowania, mediacji i pojednania w celu rozwiązania wszelkich kwestii pracowniczych.

Ponadto, w odniesieniu do produktywności i godnej pracy, rządy skupią się na poprawie produktywności biznesowej i zrównoważonym rozwoju.

„Chcemy stworzyć strukturę, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy, rozwijać centra obsługi zatrudnienia, a także uruchomić programy rozwoju umiejętności, aby ludzie mogli dostosować się do dynamiki sektora zatrudnienia” – powiedział Sanusi.

Tymczasem, jeśli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego, rządy obu krajów opracują programy tworzenia szerokich i trwałych możliwości zatrudnienia, aby podmioty gospodarcze mogły zwiększyć swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej – powiedział.

READ  Nowy wysiłek identyfikuje geny, które stworzyły mamuta - Ars Technica

Oba kraje zgodziły się zacieśnić współpracę we wspieraniu poprawy warunków pracy w przemyśle oleju palmowego poprzez Indonezyjski Plan Zrównoważonego Zarządzania Krajobrazem (SLMP).

Podczas spotkania omówiono również kwestie bezpieczeństwa pracowników cyfrowych i gigów, współpracę w zakresie szkoleń zawodowych, profesjonalną giełdę pracy oraz rozwój współpracy gospodarczej w sektorach odzieżowym.

Początkowo protokół ustaleń miał wygasnąć w czerwcu 2024 r. Jednak Indonezja i Szwajcaria zgodziły się odnowić i rozszerzyć protokół ustaleń.

Powiązane wiadomości: Ministerstwo wzywa do dialogu społecznego w celu rozwiązania problemów związanych ze stosunkami przemysłowymi
Powiązane wiadomości: Priorytetem powinny być rozmowy dwustronne, aby zapobiec zwolnieniom: Ministerstwo

Przetłumaczone przez: Jubi Mahrofi, Yu Liman
Autor: Rahmat Nasushan
Copyright © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *