Dżakarta przedłuży pracę zdalną ze względu na brak poprawy jakości powietrza