Aktualizacja dotycząca podatków w Indonezji: Wytyczne dotyczące świadczeń i nowej procedury pobierania zaległego podatku

Świadczenia rzeczowe (BIK) Dalsze wytyczne

W celu zapewnienia pewności prawnej i parytetu rozliczania podatku dochodowego BIK, Ministerstwo Finansów (MF) Nr 2022 w sprawie rozliczania podatku dochodowego BIK („PMK-66/2023”). 66, wydał nowe rozporządzenie.

Niektóre kluczowe punkty zaczerpnięte z PMK-66/2023 to:

 • PMK-66 dodatkowo wyjaśnia rodzaje udogodnień, które można odliczyć od całkowitego dochodu pracodawcy w celu zmniejszenia podlegającego opodatkowaniu dochodu firmy. Różnego rodzaju udogodnienia świadczone przez firmy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile są zaliczane do wydatków na uzyskanie, pobranie i utrzymanie dochodu; I

 • W PMK-66 szczegółowo omówiono rodzaje obiektów zwolnionych z pozycji podatku dochodowego w następujący sposób:

  • A. Żywność i napoje dla wszystkich pracowników w miejscu pracy;

  • B. BIK dla pracowników pracujących w określonych obszarach (m.in. obiekty, infrastruktura i/lub zaplecze zakładowe dla pracowników i ich rodzin);

  • C. BIK, który pracodawca musi udostępnić pracownikom do wykonywania pracy;

  • MI. BIK i/lub świadczenia niektórych rodzajów i/lub ograniczeń (jak określono poniżej); I

NIE

Typ

limit

1

Prezenty zapewniane przez pracodawcę w postaci artykułów spożywczych, napojów, jedzenia i/lub napojów podczas świąt religijnych

Wszyscy pracownicy byli zadowoleni

2

Prezent od pracodawcy z wyjątkiem świąt religijnych

A. Podobał się personelowi; I

B. W sumie 3 miliony IDR (ok. 200 USD) na pracownika rocznie.

3

Sprzęt i wyposażenie pracy zapewniane przez pracodawców pracownikom do wykonywania ich pracy przy ich wsparciu, takie jak komputery, laptopy lub telefony komórkowe oraz jednostki użytkowe i łącza internetowe

A. Podobał się personelowi; I

B. Wspieraj ich pracę

4

Zaplecze zdrowotne i medyczne od pracodawcy

A. Wszyscy pracownicy cieszą się; I

B. Dostarczane w kontekście obsługi:

– Wypadki przy pracy

– Choroba związana z pracą

– sytuacje awaryjne ratujące życie; Lub

– Dalsze leczenie po wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych

5

Obiekty sportowe od pracodawcy z wyłączeniem obiektów do gry w golfa, wyścigów konnych, wyścigów łodzi motorowych, narciarstwa i/lub sportów motorowych

A. Podobał się personelowi; I

B. Maksymalnie 1,5 miliona IDR na pracownika rocznie

6

Mieszkania komunalne

Wszyscy pracownicy byli zadowoleni

7

Obiekty mieszkalne od pracodawców z prawem użytkowania osób fizycznych, w tym mieszkania lub domy z gruntem

A. Podobał się personelowi; I

B. Maksymalnie 2 miliony IDR na pracownika rocznie

8

Wyposażenie pojazdu od pracodawcy

Cieszy pracowników:

A. Niebędący partnerami

B. Pracownik ma średni dochód brutto od pracodawcy w wysokości do 100 milionów IDR/rok podatkowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

9

Składki na fundusze emerytalne zatwierdzone przez OJK (Indonesian Financial Services Authority) są akceptowane przez pracodawcę.

Podobał się personelowi

10

Obiekty religijne, w tym sale modlitewne, meczety, kościoły lub świątynie

Przeznaczony wyłącznie do spraw kultu

11

BIK i/lub świadczenia otrzymane lub naliczone w 2022 roku

Lubiany przez pracowników lub usługodawców

READ  Student zginął w autobusie Bandung-Jambi

W przypadku odprowadzania podatku u źródła od rzeczonego BIK i/lub świadczeń na koniec miesiąca:

 • A. odpowiedni dochód zostanie przekazany lub stanie się wymagalny, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; Lub

 • B. Zamiana praw lub części praw do korzystania z obiektu i/lub usługi następuje przez usługodawcę w zamian za świadczenie.

Dochód uzyskany 1 lipca 2023 r. lub później (w okresie rozliczeniowym styczeń 2023 r. – czerwiec 2023 r.) należy zaliczyć. , automatycznie przesłane i zgłoszone przez odbiorcę w zeznaniu podatkowym za 2023 r. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Procedury poboru zaległego podatku

W dniu 9 czerwca 2023 r. MF wydało nowe rozporządzenie nr 61 („PMK-61”) w sprawie trybu poboru zaległego podatku. Tym rozporządzeniem MF wydało obecnie rozporządzenia nr. 85/KMK.03/2002, 23/PMK.03/2006 i 189/PMK.03/2020 zostały uchylone.

Najistotniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

 • Warunek poboru podatku przez podatników dla podatników indywidualnych lub podatników prawnych. Obowiązek podatkowy może zostać nałożony na podatnika:

  • A. zadeklarowane bankructwo;

  • B. zostanie rozwiązany, zlikwidowany lub wygaśnie jego status prawny;

  • C. zaangażowany w związek;

  • MI. zaangażowany w kombinację; i/lub

  • mi. Zaangażowany w podział.

 • Działania mające na celu odzyskanie podatku, które należy podjąć w przypadku niepłacenia zaległego podatku, opisano poniżej:

  • A. list ostrzegawczy;

  • B. Nakaz katastrofy;

  • C. konfiskata towarów;

  • MI. aukcja towarów;

  • mi. Zakaz opuszczania Indonezji;

  • F. zakładnicy; I

  • G. Natychmiastowa ściągalność podatku.

 • W ramach PMK-61 Dyrekcja ds. Podatków (DGT) i oficjalni partnerzy traktatowi mogą pomagać sobie nawzajem w poborze podatków. Dotyczy to windykacji prowadzonej przez DGT na zasadzie wzajemności na podstawie umów międzynarodowych (tj. umów podatkowych, konwencji podatkowych o wzajemnej pomocy administracyjnej lub innych umów dwustronnych/wielostronnych).

Procedura Compliance dla Przedsiębiorców Materiałów Ruchomych

Dyrekcja Generalna ds. Ceł i Akcyzy, Reguła nr. PER-10/BC/2023 z dnia 29.05.2023 r. wydane w sprawie procedury zgodności dla przedsiębiorców towarów zwolnionych.

READ  Uno naciska na zaangażowanie społeczne, aby przyspieszyć erę Przemysłu 4.0

Poniżej przedstawiono zasady przeprowadzania kontroli zgodności przedsiębiorców wyrobów akcyzowych:

Kontrola zgodności przedsiębiorców wyrobów wtórnych oraz użytkowników urządzeń akcyzowych przeprowadzana jest dla:

 1. Przedsiębiorcy fabryki alkoholu etylowego (EA);

 2. Napoje zawierające alkohol etylowy (MMEA) przedsiębiorcy przemysłowi;

 3. Producenci Wyrobów Tytoniowych (HT);

 4. importerzy z EA;

 5. importerzy i/lub eksporterzy MMEA;

 6. importerzy i/lub eksporterzy HT;

 7. Przedsiębiorcy zajmujący się powierzchnią magazynową;

 8. dystrybutorzy;

 9. przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży detalicznej;

 10. Przedsiębiorczość produktu końcowego; i/lub

 11. Towary zwolnione to osoby związane ze zgodnością przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *