Światowe Forum Wody otworzy możliwości inwestycyjne: Rząd

JAKARTA (ANTARA) – Oczekuje się, że 10. Światowe Forum Wody otworzy dla Indonezji możliwości inwestycyjne o wartości bilionów rupii w drodze współpracy dwustronnej i wielostronnej.

W oświadczeniu otrzymanym w poniedziałek w Dżakarcie uwagi przekazali eksperci Ministra Robót Publicznych i Mieszkalnictwa Publicznego (PUPR) Firdousa Alego.

„Omawiano zobowiązania, ale później Minister Koordynujący Sprawy Morskie i Inwestycje (Luhut Binsar Bandzaitan) poda więcej szczegółów. Istnieje wiele projektów wartych biliony” – powiedział.

Dlatego Indonezja, jako gospodarz, nie tylko stara się, aby forum odniosło sukces, ale także promuje produkty i rezultaty, które kraje na całym świecie mogą wdrożyć na poziomie projektu i przełożyć na rzeczywiste działania w terenie – dodał Ali.

„To nie jest tylko formalność. To spotkanie mające na celu omówienie realiów w terenie, dlatego potrzebne są konkretne kroki. Dlatego powiedział, że będzie w nim obecny szef Banku Światowego, a także Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)” – powiedział.

Na forum odbędą się także spotkania biznesowe z partnerami strategicznymi, podczas których omówiona zostanie potencjalna współpraca i inwestycje związane z rozwojem infrastruktury wodnej.

10. Światowe Forum Wodne skupi się na czterech tematach: bezpieczeństwie wodnym, czystej wodzie i warunkach sanitarnych, bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym oraz łagodzeniu skutków klęsk żywiołowych.

Podczas Forum odbędą się łącznie 244 sesje, które mają dostarczyć konkretnych wyników w zakresie zintegrowanej gospodarki wodnej na małych wyspach lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM) na małych wyspach; Utworzenie Centrum najlepszych lub najlepszych praktyk w zakresie ochrony wody i klimatu lub Centrum Doskonałości (COE) w zakresie odporności na wodę i klimat; Ogłoszony również jako Światowy Dzień Jezior.

Rząd Indonezji zaprosił 43 ambasadorów i 4 organizacje międzynarodowe do udziału w forum na Bali w dniach 18–25 maja 2024 r.

Powiązane wiadomości: Światowe Forum Wody: Marynarka wojenna dokuje siedem statków na Bali 13 maja
Powiązane wiadomości: Indonezja nalega na finansowanie wody na światowym forum na Bali: Oficjalne

READ  Alex Pereira radykalnie unika problemu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *