Rząd przeznaczy 90 bilionów rupii na reformę służby zdrowia

JAKARTA (ANTARA) – Rząd przeznaczył 90 bilionów rupii z całkowitego budżetu ochrony zdrowia na 2024 rok na plan transformacji służby zdrowia, powiedział sekretarz generalny Ministerstwa Zdrowia Kunta Wipawa Dasanukraha.

„Budżet zostanie wykorzystany przez Ministerstwo Zdrowia na sfinansowanie sześciu filarów transformacji zdrowia” – powiedział po wzięciu udziału w spotkaniu dotyczącym projektu budżetu państwa i not finansowych na sesji plenarnej Izby Reprezentantów (DPR) na rok 2023. -2024. Dżakarta w środę.

Powiedział, że rząd planuje wydać 186,4 bilionów rupii w ogólnej alokacji budżetu na zdrowie do 2024 roku. Środki te zostaną przekazane różnym powiązanym agencjom i instytucjom.

Największa część budżetu w wysokości 90 bilionów Rp zostanie wchłonięta na pierwszy filar transformacji opieki zdrowotnej, a mianowicie na transformację podstawowych usług, koncentrując się na zapewnieniu standardowych i zintegrowanych podstawowych usług zdrowotnych.

Działania pierwszego filaru będą ukierunkowane na sprawiedliwą dystrybucję dostępu do świadczeń zdrowotnych w 12 tys. Społecznych Centrach Zdrowia (Buskesmas) rozsianych po wszystkich regionach Indonezji – informuje Dasanukraha.

Aby osiągnąć cel, jego partia zrealizuje kilka programów, w tym restrukturyzację sieci placówek służby zdrowia.

Ministerstwo ożywi Zintegrowane Stanowiska Zdrowia (Posandus) z odpowiednim budżetem. Dodał, że później Bosandus mógłby być kontrolowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwo Rozwoju Wsi, Terenów Zacofanych i Relokacji.

Powiedział, że Posjandes będzie służył nie tylko dzieciom i matkom, ale także młodzieży, dorosłym i starcom.

Zauważył, że ministerstwo stopniowo reformuje laboratoria zdrowia publicznego, zaczynając od szczebla miejskiego/powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.

Oprócz pierwszego filaru, największa część budżetu na transformację opieki zdrowotnej zostanie wykorzystana na realizację drugiego filaru, transformacji usług skierowań, powiedział Dasanugiraha.

Zaznaczył, że ta zmiana zajmie się trzema głównymi przyczynami zgonów w Indonezji: chorobami serca, udarem i rakiem.

Wyjaśnił na przykład, że problemy napotykane w leczeniu chorób serca obejmują nierównomierne rozmieszczenie szpitali z operacjami pomostowania tętnic wieńcowych.

READ  Rentowności obligacji skarbowych spadają po minutach zasilania

Z danych ministerstwa wynika, że ​​z 34 prowincji tylko 28 przechodzi operację bajpasów serca. Ponadto tylko 22 z 28 prowincji ma możliwość wykonywania operacji na otwartym sercu.

Dlatego ministerstwo stawia sobie za cel, aby do 2024 roku wszystkie prowincje w Indonezji służyły pacjentom z chorobami serca, udarem i rakiem.

Przy tej samej okazji prezes Joko Widodo poinformował, że budżet na opiekę zdrowotną na 2024 r. zostanie wykorzystany na wspieranie rozwoju silnego i konkurencyjnego sektora farmaceutycznego, poprawę dostępu i jakości usług podstawowych i skierowań oraz zagwarantowanie dostępności niezawodnych placówek służby zdrowia od najwyższego do najwyższego szczebla spód. i wspierać Narodowy System Ubezpieczeń Zdrowotnych (JKN).

„Aby zapewnić zdrowe i produktywne zasoby ludzkie, budżet na opiekę zdrowotną ma wynieść 186,4 bln Rp, czyli 5,6 procent budżetu państwa” – powiedział.

Prezydent podkreślił również, że ta alokacja budżetowa powinna zostać wykorzystana do przyspieszenia wzrostu o 14 proc. w 2024 r. poprzez rozszerzenie zasięgu na wszystkie dzielnice/miasta w Indonezji poprzez wzmocnienie koordynacji różnych instytucji.

Powiązane wiadomości: Minister zabiega o wsparcie KTKI w poprawie dostępu do służby zdrowia
Powiązane wiadomości: Służba zdrowia wymaga zaangażowania wielu interesariuszy: minister

Przetłumaczone przez: Andy Firthous, Resinda S
Redaktor: Aziz Kurmala
Copyright © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *