Podpisano porozumienie o rozwoju Wspólnoty Gospodarczej Borneo

Ceremonię podpisania umowy o utworzeniu Wspólnej Grupy Biznesowej Brunei Darussalam-Sabah zorganizowała Krajowa Izba Handlowo-Przemysłowa Brunei Darussalam (NCCIBD) we współpracy z Malezyjską Izbą Międzynarodowego Handlu i Przemysłu (MICCI) Oddział w Sabah. Współpraca na rzecz ożywienia handlu i inwestycji między Sułtanatem a Sabah.

Gościem specjalnym poniedziałkowej ceremonii był Wysoki Komisarz Malezji w Brunei Darussalam, Datuk Raja Reza bin Raja Saif Shah.

Oddział NCCIBD i MICCI Sabha podpisały protokół ustaleń w celu wzmocnienia współpracy poprzez nowo sformalizowaną Wspólną Radę Biznesu.

Prezydent NCCIBD Haji Abdul Zaman bin Haji Ahmad i Francis Lee Chung Keng podpisali protokół ustaleń w imieniu Brunei, natomiast wiceprezes MICCI Datuk Susan Chang i Datuk Jade Koh reprezentowali Sabah.

Sekretarz generalny NCCIBD Haji Abdul Halim bin Haji Saim był świadkiem podpisania.

Wysoki Komisarz Malezji w Brunei Darussalam Datuk Raja Reza bin Raja Saif Shah podczas dyskusji z urzędnikami NCCIBD i MICCI. Zdjęcie: NCCIPD

Obecni byli także Bengiran Dr Harris bin Bengiran Turaman z Brunei i Datuk Haja Rosmawati Haji Lasuki oraz Matthew Lowe z Sabah.

Umowa stanowi kulminację negocjacji, współpracy i wspólnej wizji społeczności biznesowej w Brunei i Sabah w sprawie wspierania współpracy transgranicznej i promowania współpracy gospodarczej.

Haji Abdul Zaman bin Haji Ahmad wyraził swoje podekscytowanie partnerstwem i powiedział, że porozumienie wzmocni partnerstwo między społecznością biznesową w Sułtanacie i Sabah na rzecz silniejszej Wspólnoty Gospodarczej Borneo (BEC).

Ceremonia podpisania nastąpiła po sformalizowaniu prezentacji na temat BEC podczas drugiego Okrągłego Stołu Biznesu na Borneo w Dżakarcie w dniu 5 września.

BEC ma na celu działać jako włączające i zorientowane na zrównoważony rozwój stowarzyszenie biznesowe zrzeszające firmy na wyspie i profesjonalistów z wschodzących sektorów, takich jak gospodarka gig, tworzenie treści i praca zdalna.

Cel zostanie osiągnięty poprzez inicjatywy obejmujące rynki i programy mające na celu zmniejszenie barier wejścia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME), przedsiębiorstw wiejskich i społecznych, cyfrowych nomadów i wykwalifikowanych osób. Jako inicjatywa ukierunkowana na przedsiębiorstwa, BEC zapewnia integracyjne możliwości przedsiębiorstwom na Borneo. – Aslana Othmana

READ  Komentarze Macrona zbiły z tropu wysokiego rangą tajwańskiego urzędnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *