Minister HRD nalega na lepszą ochronę pracowników migrujących

JAKARTA (ANTARA) – Minister ds. kadr Aida Faucia zwróciła się do łączników pracowniczych, kierowników działów zasobów ludzkich i personelu technicznego ds. zasobów ludzkich w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych o dalszą poprawę bezpieczeństwa indonezyjskich pracowników migrujących.

Indonezyjscy pracownicy migrujący wnoszą duży wkład do kraju pod względem wymiany walut, stwierdziła Fauzia podczas inauguracji spotkania koordynacyjnego szefów dyplomatów, personelu technicznego i zasobów ludzkich w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. dzień

Dlatego rząd uważa za konieczne zapewnienie lepszej ochrony pracownikom migrującym.

Dodał, że umieszczanie pracowników migrujących za granicą pomogłoby zmniejszyć liczbę bezrobotnych w Indonezji.

W związku z faktem, że Indonezja doświadcza dywidendy demograficznej, minister potwierdził, że rząd w dalszym ciągu podejmuje wysiłki na rzecz zmniejszenia stopy bezrobocia.

Zaznaczył, że jeśli zapewnione zostaną miejsca pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, ludność w wieku produkcyjnym będzie produktywna.

Wyjaśnił, że tworzenie miejsc pracy za granicą jest konieczne, ponieważ wiele krajów boryka się obecnie ze starzeniem się społeczeństwa.

„To wspaniała szansa; nie tylko uzyskujemy możliwości zatrudnienia w kraju, ale także zachęcamy do tworzenia możliwości pracy z innych krajów” – dodał.

Powiedział, że wiele krajów, takich jak Japonia, Korea Południowa, Australia i Arabia Saudyjska, poszukuje indonezyjskich pracowników. Według niego jest to dobra szansa dla indonezyjskich pracowników migrujących na znalezienie zatrudnienia za granicą.

„Najlepszym sposobem ograniczenia bezrobocia jest wykorzystanie tej złotej szansy” – zauważył.

Podkreślił również, że aby w pełni wykorzystać tę złotą szansę, konieczne są takie działania, jak poprawa zdolności indonezyjskich pracowników migrujących do zaspokojenia potrzeb krajów docelowych.

„Następnie (my) dbamy o to, aby proces pośrednictwa pracy przebiegał sprawnie i bardzo ułatwiał otrzymywanie zamówień na pracę. Zarówno w kraju, jak i za granicą” – dodał.

Powiązane wiadomości: Jokowi zrezygnuje z opłaty rejestracyjnej IMEI dla pracowników migrujących: BP2MI
Powiązane wiadomości: Portal danych mający na celu wzmocnienie ochrony pracowników migrujących: BP2MI

READ  BMKG prognozuje dziś deszcz i błyskawice w okolicach Wielkiej Dżakarty

Przetłumaczone przez: Jubi Mahrofi, Raga Adji
Autor: Anton Santoso
Prawa autorskie © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *