Minister finansów Indonezji twierdzi, że deficyt budżetowy Indonezji w 2024 r. wyniesie 2,7% PKB

JAKARTA (Reuters) – Prognozuje się, że deficyt budżetowy Indonezji wzrośnie w tym roku do 2,7% produktu krajowego brutto w związku z szacowanym wzrostem wydatków w związku z deprecjacją rupii i niższymi dochodami z podatków od sektora wydobywczego, oznajmił minister finansów Indonezji Poniedziałek.

Pierwotnym celem rządu był deficyt na poziomie 2,29% w 2024 r., czyli wyższy niż deficyt na 2023 r. wynoszący 1,65%.

W zeszłym miesiącu rupia osiągnęła poziom 16 475 za dolara amerykańskiego, najsłabszy od czterech lat, w związku z obawami dotyczącymi silnego dolara i nadchodzących planów wydatków rządowych. W pierwszej połowie roku liczba ta spadła o około 6,3%.

Minister finansów Sri Mulyani Indravati powiedział, że słaba rupia zwiększyła wydatki na dotacje do paliw, a rząd wydał więcej na pomoc żywnościową, podczas gdy umiarkowane ceny towarów zaszkodziły dochodom podatkowym.

Sri Muliani powiedział jednak, że rząd pozostanie czujny w zarządzaniu długiem i poprawi wykorzystanie nadwyżki 100 bilionów rupii (6,15 miliarda dolarów) w ubiegłorocznym budżecie na ograniczenie akcji kredytowej.

„Mam nadzieję, że pomoże to w utrzymaniu stabilności makroekonomicznej, w szczególności zmian kursów walut i rentowności obligacji rządowych” – powiedział parlamentarnej komisji budżetowej.

Rząd stwierdził, że w tym roku może zmniejszyć dług o 214,6 biliona rupii.

Brak funduszy

W pierwszym półroczu 2024 r. rząd odnotował deficyt budżetowy na poziomie 0,34 proc., dane zaprezentowane na rozprawie pokazały, że dochody spadły o 6,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, głównie za sprawą niższych wpływów podatkowych.

Sri Muliani powiedział, że firmy powiązane z górnictwem domagają się zwrotu wcześniejszych nadpłat podatków, ponieważ potrzebują większych przepływów pieniężnych, aby sprostać niższemu światowemu popytowi.

Oczekuje się, że całkowite dochody osiągną zakładany cel, ale prognozuje się, że dochody podatkowe spadną o 4 punkty procentowe w dół od docelowej kwoty rządowej wynoszącej 2 218,4 biliona rupii na koniec roku.

READ  Rząd przygotował dla ministerstw w IKN 60 tys. systemów ASN

Nie wystarczy to jednak, aby zrównoważyć wyższe wydatki w tym roku, które mają wynieść 3 412,2 biliona rupii, czyli 2,6 punktu procentowego powyżej wartości docelowej.

„Przy obecnej globalnej niepewności wierzymy, że w drugiej połowie roku uda się wdrożyć wszystkie programy rządowe, aby wesprzeć wzrost gospodarczy” – powiedział, dodając, że w 2024 r. oczekuje się wzrostu gospodarczego od 5% do 5,2%.

Przewodniczący komisji Abdullah przestrzegł rząd przed ryzykiem mniejszych dochodów podatkowych w tym roku i zasugerował zawieszenie projektów, które mają niewielki wpływ na wzrost gospodarczy.

(1 dolar = 16 265 0000 rupii)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *