Delegacja ZEA spotkała się z prezydentem Indonezji w Yogyakarcie

Kair: Egipt i Francja ponownie wyraziły swój sprzeciw wobec wszelkich środków lub polityk mających na celu wypędzenie Palestyńczyków z ich ziem.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi spotkał się w niedzielę z francuskim ministrem Europy i spraw zagranicznych Stéphane Sejourne. W spotkaniu wziął także udział egipski minister spraw zagranicznych Sameh Shogri.

Rzecznik prezydenta Ahmed Fahmy powiedział, że spotkanie poprawiło stosunki dwustronne, a Sejourne przekazał El-Sisiemu gratulacje od prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Tematem spotkania była także sytuacja w Strefie Gazy. Dokonała przeglądu wysiłków Egiptu podejmowanych wraz z różnymi podmiotami na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, położenia kresu katastrofie humanitarnej, której doświadczyła ludność Gazy, oraz zapewnienia dostępu do pomocy i pomocy.

W rozmowach podkreślono także potrzebę wzięcia na siebie odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową poprzez wdrożenie odpowiednich rezolucji międzynarodowych.

Sejourne potwierdziła zaangażowanie Francji w koordynację wysiłków z Egiptem na rzecz trwałego zawieszenia broni oraz wymiany więźniów i zakładników, a także znaczenie zapobiegania eskalacji konfliktu.

Obydwa kraje zgodziły się także co do konieczności ożywienia rozwiązania dwupaństwowego jako podstawy kompleksowego rozwiązania kwestii palestyńskiej oraz przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.

„Egipt i Francja kategorycznie i jednoznacznie odrzucają wszelkie środki i politykę mające na celu wypędzenie Palestyńczyków z ich ziem” – powiedział Fahmy.

Obie strony podkreśliły żywotną i niezastąpioną rolę Agencji ONZ ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyny ​​w zapewnianiu pomocy ludności Strefy Gazy.

Tematem rozmów były także inne istotne dokumenty polityczne, przede wszystkim sytuacja w Sudanie, Libii i na Morzu Czerwonym.

Shogri ostrzegł, że jeśli w Gazie nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni, istnieje ryzyko eskalacji konfliktu w regionie.

Podkreślił znaczenie zawieszenia broni dla stworzenia warunków do zainicjowania ram politycznych umożliwiających rozwiązanie kwestii palestyńskiej we wszystkich jej aspektach.

Shokri powiedział, że należy ustalić harmonogram ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego, a kwestię palestyńską należy rozwiązać w ramach kompleksowych ram politycznych.

READ  Powstający na Karaibach huragan Hermine może wpłynąć do Zatoki Meksykańskiej

Sejourne powiedziała, że ​​Francja pracuje nad wczesnym zawieszeniem broni w Gazie i wsparciem Autonomii Palestyńskiej, podczas gdy Paryż pracuje nad utworzeniem niepodległego państwa palestyńskiego.

Sejourn określił sytuację w Strefie Gazy jako „godny ubolewania”, podkreślając, że Palestyńczycy i Izraelczycy mają prawo do życia obok siebie i że państwo palestyńskie powinno obejmować Zachodni Brzeg i Gazę wzdłuż granic z 1967 roku.

Powiedział: „Współpracujemy z Egiptem nad ustanowieniem suwerennego i zdolnego do życia państwa palestyńskiego”.

Sejourne dodała, że ​​wyzwania są ogromne, ale Francja nadal angażuje się w głębię partnerstwa między obydwoma krajami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *