Klucz łagodzenia skutków katastrof w celu zmniejszenia ofiar: Minister

Padang (Antara) – Minister Rozwoju Człowieka i Koordynacji Kultury Muhadjir Effendi powiedział w piątek, że socjalizacja w zakresie łagodzenia skutków katastrof jest kluczem do ograniczenia katastrof w Zachodniej Sumatrze, o której wiadomo, że jest podatna na katastrofy.

Podkreślił: „Władze regionalne powinny aktywnie promować łagodzenie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z potencjałem katastrof w regionie. Zmniejszy to liczbę ofiar materialnych i potencjalnych ofiar śmiertelnych”.

Wysiłki mające na celu ograniczenie skutków klęsk żywiołowych, w tym zwiększenie rozpowszechnienia środków łagodzących na społeczność, należą do obowiązków samorządów lokalnych.

Można zidentyfikować potencjalne katastrofy, ale nie można określić, kiedy one wystąpią, dlatego też gotowość ma kluczowe znaczenie – dodał.

„W Indonezji większość klęsk żywiołowych, takich jak osuwiska, powodzie i erupcje, ma charakter powtarzający się. Każdy region powinien być lepiej przygotowany na radzenie sobie z klęskami żywiołowymi zgodnie ze swoimi obecnymi możliwościami” – stwierdził.

Tymczasem gubernator Zachodniej Sumatry Maheldi powiedział, że jego rząd, a także władze okręgów i miast w dalszym ciągu podejmują zakrojone na szeroką skalę wysiłki mające na celu złagodzenie skutków klęsk żywiołowych.

Socjalizacja odbywa się także poprzez instalowanie szyldów na terenach dotkniętych klęską.

Ma to na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ryzyka klęsk żywiołowych na Zachodniej Sumatrze, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają mieszkańcy, powiedział.

„Na Zachodniej Sumatrze istnieje wiele potencjalnych katastrof, poczynając od trzęsień ziemi, tsunami, erupcji góry Marabi, powodzi, osunięć ziemi i wylewów zimnej lawy” – zauważył.

Wezwał władze regionalne i społeczeństwo do wzajemnej pomocy, dodał, że rządy w dalszym ciągu zapewniają środki łagodzące, podczas gdy oczekuje się, że społeczeństwo zrozumie i będzie świadomy potencjału katastrof.

Powiązane wiadomości: Indonezja obchodzi Dzień Gotowości na Katastrofy wzywając do podniesienia świadomości
Powiązane wiadomości: BNPB oferuje pomoc obozom tsunami na Zachodniej Sumatrze

READ  OIKN dąży do wzmocnienia powiązań inwestycyjnych z Francją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *