Islamskie zasady bankowości OJK; Zarządzanie szariatem jest obecnie obowiązkowe dla podmiotów działających w branży

Tempo.co, Djakarta – Komisja Usług Finansowych (FSA) Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zasad szariatu w bankach komercyjnych (BUS) i jednostkach biznesowych szariatu (UUS) (POJK) nr. 2024 został opublikowany. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 16 lutego, ma na celu promowanie solidnej, wydajnej i konkurencyjnej bankowości szariatu, która przyczynia się do rozwoju gospodarki narodowej poprzez zachowanie uczciwości.

POJK NR. 2/2024 POJK NR. 17/2023 Wdrażanie ładu korporacyjnego w bankach komercyjnych. Reguluje podstawowe i strategiczne kwestie, które BUS i UUS mają realizować zgodnie z islamskimi zasadami prowadzenia biznesu. Rozporządzenie wydano również jako realizację Planu działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia banku szariatu na lata 2023–2027.

Dyrektor wykonawczy OJK ds. nadzoru bankowego, Dian Ediana Ray, stwierdziła, że ​​przyspieszenia przez organ regulacyjny rozwoju bankowości szariatu nie można oddzielać od wysiłków na rzecz poprawy zarządzania bankowością według szariatu. Celem jest zapewnienie wysokiego, zdrowego i zrównoważonego wzrostu.

„Utrata zaufania do banków islamskich będzie miała bardzo poważny wpływ na dalszy rozwój banków islamskich” – powiedział Dion.

Wdrażając zasady szariatu, OJK ma nadzieję zwiększyć zaufanie społeczne i wygodę korzystania z bankowości islamskiej w Indonezji. W związku z tym można wzmocnić i poprawić obecność sektora bankowego szariatu w Indonezji.

Przewodniczący Rady Komisarzy OJK Mahendra Sirekar powiedział, że agencja będzie w dalszym ciągu poprawiać integralność systemu finansowego poprzez poprawę zarządzania całym sektorem usług finansowych, w tym bankowością islamską.

W oficjalnym komunikacie cytowanym 6 marca Mahendra stwierdził, że wszystkie strony w branży usług finansowych, od akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, po dyrektorów i komisarzy, muszą wykazać większe zaangażowanie na rzecz dobrego zarządzania.

Annisa Fabiola

Wybór nauczyciela: Indonezyjski sektor bankowy oparty na szariacie nadal nie jest konkurencyjny, twierdzi OJK

Kliknij tutaj dostać Najnowsze wiadomości Tempo w Google News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *