DPR wzywa lokalne ośrodki zdrowia do świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego

Dżakarta (Antara) – Komisja IX Izby Reprezentantów (DPR) zwróciła się w środę do Społecznych Centrów Zdrowia (Buskesmas) i Zintegrowanych Poziomów Zdrowia (Posyantas) o świadczenie usług poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Komisja zwróciła się z takim wnioskiem w związku z niedawnym wzrostem problemów zdrowia psychicznego wśród Indonezyjczyków.

„Przekazaliśmy tę prośbę Ministerstwu Zdrowia w celu natychmiastowego podjęcia dalszych działań” – powiedział w środę członek komisji Eddy Wuriando.

Według niego buskasmy i posyandy mają szeroki zasięg i są łatwo dostępne dla społeczności.

Dlatego – wyjaśnił – uważa się je za instytucje odpowiednie do udzielania poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego.

W szczególności Komisja IX wzywa do szkolenia pracowników służby zdrowia w Buskesmas i Bosyandes, aby mogli służyć jako doradcy dla osób wykazujących oznaki zaburzeń psychicznych.

Dodał, że pracownicy służby zdrowia powinni skupić się na poprawie zdrowia psychicznego grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze, dzieci i kobiety.

„Celem jest zapobieżenie pogorszeniu się warunków w porównaniu z obecnymi” – dodał.

Według raportu Ministerstwa Zdrowia dla Komisji jeden na 10 Indonezyjczyków cierpi obecnie na problemy psychiczne.

Dane te opierają się na badaniach stanu zdrowia 6,8 miliona osób, podczas których u 406 314 osób stwierdzono zaburzenia psychiczne.

Ministerstwo podzieliło zaburzenia psychiczne na trzy kategorie – stany lękowe, depresję i schizofrenię.

„Ta liczba jest bardzo wysoka i należy ją traktować poważnie” – podkreślił Vurianto.

Zasugerował, że rząd mógłby wykorzystać specjalną alokację środków na opiekę zdrowotną (DAK) dla regionów na rok budżetowy 2023–2024, aby zapewnić dobre funkcjonowanie usług w zakresie zdrowia psychicznego w Buskesmas i Bosyandes.

Budżet na opiekę zdrowotną na rok 2024 wynosi 186,4 biliona rupii, czyli 5,6 procent całkowitego budżetu państwa (APBN), co odzwierciedla wzrost o 8,1 procent, czyli 13,9 biliona rupii w porównaniu z rokiem poprzednim.

READ  Anne Frank mogła zostać zdradzona przez żydowskiego notariusza Annę Frank

Powiązane wiadomości: Wspieranie zdrowia psychicznego młodego pokolenia na rzecz złotej Indonezji 2045
Powiązane wiadomości: Minister nalega, aby RSJMM rozwijało środowiskowe usługi w zakresie zdrowia psychicznego

Przetłumaczone przez: M Reesko, Raga Adj
Autor: Rahmat Nasushan
Prawa autorskie © ANTARA 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *