// Czysto hobbistyczny blog na temat WebDev, WordPress i Internetu

Ściągawka Git – Komendy, które warto znać!

📆 Dodane ok. 2 lata temu [27-09-2019] // Mateusz Mikos // 👁 +10k // 🖊 Brak komentarzy

Kursy (5) Programowanie (7)

Ściągawka Git – Komendy, które warto znać!

Ten post to ściągawka Git – lista koment, które na pewno się przydadzą, ale nie zawsze je pamiętamy. 😉

Kliknij CTRL + D lub ⭐ (jak czytasz na telefonie) i wróć tutaj, gdy będziesz potrzebował/a!

Ściągawka Git

Konfiguracja

Adres email:

git config --global user.email "mateusz@example.com"

Nazwa użytkownika:

git config --global user.name "Mateusz Mikos"

Tworzenie – rozpoczynanie pracy

Inicjowanie nowego repo:

git init

Inicjuje repozytorium Git w aktualnym folderze.

Klonowanie istniejącego repo:

git clone <repozytorium> <miejsce_docelowe>

Możemy sklonować zdalne lub lokalne repozytorium. <miejsce_docelowe> jest opcjonalne – jeżeli nie zostanie podane, folder dostanie nazwę repo.

Historia Commitów

Podgląd pełnej historii commitów:

git log
git log --oneline

Flaga –oneline pozwala wyświetlić log tak, aby każdy commit zajmował jedną linijkę. (Przewijanie listy – strzałki, wyjście z listy – q).


Zmiany pliku w czasie (historia zmian):

git log -p <nazwa_pliku>

Sprawdzenie, kto i kiedy wprowadził zmiany w pliku (szukanie winnego 😉):

git blame <nazwa_pliku>

Szukanie w historii commitów (po commit messages):

git log --grep="Wyszukiwana fraza"

Zmiany w repozytorium

Sprawdzenie zmian Working Directory:

git status

Dodaj do Stage:

git add <plik/katalog>
git add .
git add -A
git add --all

Można użyć nazwy pliku, ścieżki, rozszerzenia. Kropka, -A i –all oznacza wszystkie pliki.


Sprawdź zmiany w śledzonych plikach:

git diff

Commit z pominięciem Stage (z Working Directory prosto do repo):

git commit -a

Edycja ostatniego commitu:

git commit --amend

Commit plików ze Stage:

git commit
git commit -m "Commit Message"

Dodając flagę -m możemy dodać wiadomość do commita w komendzie.

Komunikacja z repozytorium zdalnym

Wyświetl skonfigurowane zdalne repozytoria:

git remote
git remote -v

Flaga -v daje szczegółowe informacje.


Wypychanie zmian do zdalnego repo:

git push <nazwa_zdalnego_repo> <branch>

Przesyłanie tagów:

git push --tags

Usuwanie brancha na zdalnym repo:

git push <nazwa_zdalnego_repo> --delete <branch>

Dodawanie zdalnego repo:

git remote add <nazwa> <url>

Najbardziej znaną nazwą, którą posługują się użytkownicy Git jest origin (czyli pochodzenie/źródło).


Informacje na temat danego zdalnego repo:

git remote show <nazwa>

Aktualizacja ze zdalnego repo bez scalania aktualnej gałęzi na której jesteśmy:

git fetch <nazwa_zdalnego_repo>

Aktualizacja ze zdalnego repo ze scalaniem (git fetch + git merge w skrócie:

git pull <nazwa_zdalnego_repo> <branch>

Tagowanie i Branche

Lista branchy:

git branch
git branch -av

Flaga -a pozwala na pokazanie branchy lokalnych i zdalnych. Flaga -v pozwala na pokazanie dodatkowo hasha i commit message.


Usuń lokalny branch:

git branch -d <branch>

Tworzenie tracking-branch:

git checkout --track <zdalny_branch>

Przełączanie między branchami:

git checkout <branch>

Stwórz nowy branch na podstawie aktualnego:

git branch <nazwa_nowego_branchu>

Dodaj ‘lekki’ tag do aktualnego commita:

git tag <tag>

Dodaj opisowy tag do aktualnego commita (-a):

git tag -a v1.0 -m 'Wiadomość do tegu v1.0'

Cofanie zmian

Cofanie do danego commita (Stage przywrócony, Working Directory zostaje tak jak było):

git reset <hash_commit>

Cofanie do danego commita (Stage przywrócony, Working Directory przywrócony):

git reset --hard <hash_commit>

Przywracanie zmian w Working Directory ze Stage:

git checkout -- <nazwa_pliku>

Cofanie do danego commita (bez przywracania Stage i Working Directory):

git reset --soft <hash_commit>

Zmiana nazwy i usuwanie plików

Dodanie “usunięcia pliku” do Stage:

git rm --cached <nazwa_pliku>

Usuwanie pliku z Working Directory i dodanie “usunięcia pliku” do Stage:

git rm <nazwa_pliku>

Zmiana nazwy/przeniesienie pliku:

git mv <stara_nazwa> <nowa_nazwa>
git mv <stara_lokalizacja_pliku> <nowa_lokalizacja_pliku>

Schowek

Zapisz Working Directory i Stage do schowka:

git stash

Wyświetl listę zapisanych zmian w schowku:

git stash list

Użyj wybranej zmiany ze schowka (nazwa – stash@(0), stash@(1) itd.):

git stash apply <nazwa>

Użyj ostatniej zmiany ze schowka ją usuń:

git stash pop

Użyj ostatniej zmiany ze schowka (bez usuwania):

git stash apply

Znajdz coś ciekawego w kategorii Kursy.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments