Akcje Credit Suisse spadły o kolejne 5% z powodu „istotnych słabości” w sprawozdawczości finansowej

  • Niespokojny szwajcarski pożyczkodawca opublikował swój roczny raport, który miał zostać opublikowany w zeszły czwartek, ale ostatecznie został opóźniony przez telefon od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
  • Po rozmowach z amerykańskim regulatorem Credit Suisse ogłosił 9 lutego wyniki za 2022 r., które wykazały całoroczną stratę netto w wysokości 7,3 mld franków szwajcarskich (8 mld USD).
  • Akcje banku spadły we wtorek o kolejne 5% we wczesnym handlu w Europie, osiągając nowe minima w historii.

Logo Credit Suisse Group w Davos w Szwajcarii, poniedziałek, 16 stycznia 2023 r.

Bloomberga | Bloomberga | Dobre zdjęcia

Credit Suisse ogłosił we wtorek, że odpływ aktywów netto zwolnił, ale „jeszcze się nie odwrócił” oraz że zidentyfikował „istotne słabości” w swoich procesach sprawozdawczości finansowej na lata 2022 i 2021.

Niespokojny szwajcarski pożyczkodawca opublikował swój planowany raport roczny w ubiegły czwartek, który został opóźniony przez późny telefon od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Rozmowa ta dotyczyła „technicznej oceny ujawnionych wcześniej korekt skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2020 i 2019 roku oraz związanych z nimi kontroli”.

We wtorkowym raporcie rocznym Credit Suisse ujawnił, że zidentyfikował „pewne istotne słabości naszej kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową” za lata 2021 i 2022.

Kwestie te dotyczą „niezaprojektowania i utrzymania skutecznego procesu oceny ryzyka w celu identyfikacji i analizy ryzyka istotnego zniekształcenia” oraz różnych niedociągnięć w zakresie kontroli wewnętrznej i komunikacji.

Mimo to jej sprawozdania finansowe za omawiane lata były „rzetelne we wszystkich istotnych aspektach, [its] Skonsolidowana sytuacja finansowa”.

Credit Suisse potwierdził swoje wyniki za 2022 rok 9 lutego, które wykazały całoroczną stratę netto w wysokości 7,3 miliarda franków szwajcarskich (8 miliardów dolarów).

Akcje banku spadły we wtorek o kolejne 5% we wczesnym handlu w Europie, osiągając nowe minima w historii.

READ  Linie Air India zawiodły, powinny były działać szybko: prezes Tata Sons reaguje na incydent z oddawaniem moczu

Ryzyko płynności

Bank ujawnił, że pod koniec 2022 roku odnotowano „znacznie wyższe wypłaty depozytów gotówkowych, nieodnawianie terminów zapadalności depozytów oraz odpływy aktywów netto, które były znacznie wyższe niż stopy obserwowane w trzecim kwartale 2022 roku”.

W czwartym kwartale Credit Suisse odnotował wypłaty klientów w wysokości ponad 110 miliardów franków szwajcarskich.

„Te odpływy ustabilizowały się na bardzo niskim poziomie, ale nie zmieniły się na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Odpływy te doprowadziły do ​​częściowego wykorzystania buforów płynności na poziomie grupy i podmiotu prawnego, a my spadliśmy poniżej pewnego poziomu podmiotu prawnego wymogi regulacyjne.”

Credit Suisse przyznał, że te okoliczności „wzrosły i mogą nadal rosnąć” ryzyko płynności. Oczekuje się, że redukcja aktywów pod zarządzaniem zmniejszy wynik odsetkowy netto oraz powtarzające się prowizje i opłaty, co wpłynie na cele dotyczące pozycji kapitałowej banku.

„Nieodwrócenie tych wypływów i odzyskanie naszych zarządzanych aktywów i depozytów może mieć istotny negatywny wpływ na nasze wyniki operacyjne i sytuację finansową” – czytamy w oświadczeniu.

Credit Suisse powtórzył, że podjął „zdecydowane działania” w sprawie problemów z dziedzictwem w ramach poważnego przeglądu strategicznego, który ma skutkować dalszymi „znaczącymi” stratami finansowymi w 2023 r.

Zarząd banku wspólnie prognozuje premię po raz pierwszy od ponad 15 lat, zabierając do domu stałą rekompensatę w wysokości 32,2 miliona franków szwajcarskich, potwierdzono w raporcie rocznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.